Privacybeleid STIEBEL ELTRON Nederland

Wij, Stiebel Eltron Nederland, Daviottenweg 36, 5222 BH ‘s-Hertogenbosch, directeur: Jaap Aukema is als exploitant van deze online en mobiele aanbiedingen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gebruiker van onze aanbiedingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de AVG.

Met deze privacyverklaring willen wij u laten weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken in onze online- en mobiele aanbiedingen, voor welk doel dit gebeurt en op welke rechtsgrond deze verwerking is toegestaan.

 1. Algemene informatie en bepalingen voor de STIEBEL ELTRON-websites

Gegevensverwerking door toegang tot onze website en het gebruik van onze apps

STIEBEL ELTRON verzamelt en bewaart automatisch informatie in zijn serverlogbestanden die uw browser of de app naar ons verzendt. Stiebel Eltron kan deze gegevens niet aan individuele personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina)
 • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer (IP-adres v4 en v6 is geanonimiseerd)
 • Tijdstip van serververzoek

Het IP-adres is de wereldwijd geldige identificatie van uw computer op het moment van toewijzing door uw internetprovider en bestaat in de momenteel meest voorkomende vorm (IPv4) uit vier blokken getallen gescheiden door punten, of uitgebreid met extra cijfers (IPv6). . In de meeste gevallen gebruikt u als particuliere gebruiker geen constant IP-adres, omdat dit door uw provider slechts tijdelijk aan u wordt toegewezen (zogenaamd “dynamisch IP-adres”). In het geval van een permanent toegewezen IP-adres (zogenaamd “statisch IP-adres”) is het technisch eenvoudig om via deze functie de gebruikersgegevens duidelijk toe te wijzen.

 • De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van de bovengenoemde website
 • Evaluatie van systeembeveiliging en systeemstabiliteit
 • Voor verdere administratieve en statistische doeleinden

De persoonlijke gegevens van de serverlogbestanden worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. Deze wettelijke basis maakt de verwerking van persoonsgegevens mogelijk in het kader van het ‘legitieme belang’ van de verantwoordelijke persoon, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten, fundamentele vrijheden of belangen niet prevaleren. Ons legitieme belang ligt in een eenvoudiger beheer en de mogelijkheid om hacking te detecteren en te volgen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking als er in uw specifieke situatie redenen zijn die zich tegen de gegevensverwerking verzetten. Hiervoor is een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming voldoende. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

De serverlogbestanden met bovenstaande gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd of geanonimiseerd indien gebruikt voor statistieken. Wij behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer te bewaren als er feiten zijn die wijzen op ongeautoriseerde toegang (zoals een poging tot hacking of een zogenaamde DDOS-aanval).

Gebruik van persoonsgegevens bij gebruik van de chatbot

Voor algemene servicevragen bieden wij u de mogelijkheid om via een chatbot op onze website informatie te ontvangen over onze klantenservice en zelfzorgoplossingen. Als u de chatbot gebruikt die op deze pagina is geïntegreerd, slaat deze de communicatie-inhoud op. Deze dienen om onze op deze manier geleverde inhoud te verbeteren en te analyseren. Indien uw verzoek niet adequaat wordt beantwoord en u wenst persoonlijk contact met een van onze medewerkers, dan wordt de eerdere inhoud van uw verzoek doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. Onze technische dienstverlener voor deze service is knowhere GmbH, Steinhöft 9, 20459 Hamburg.

Er zijn geen verdere gegevens van u vereist om de chatbot te gebruiken. Om de kunstmatige intelligentie van de chatbot te optimaliseren, worden logbestanden en chatgeschiedenis 60 dagen bewaard.

De gegevens worden verwerkt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Gebruik en verificatie van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, omvatten het volgende:

 • uw naam
 • Uw adres (postcode, plaats, straat en huisnummer, adressupplementen indien van toepassing)
 • jouw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer en/of mobiele nummer
 • Productnaam van uw Stiebel Eltron-product
 • Fabrikantnummer van uw Stiebel Eltron-product

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken wij deze om uw vragen te beantwoorden, uw adviesaanvraag te verwerken en uit te voeren, voor de technische administratie, voor login-activiteiten, de warmtepompaanbiedingsservice en de diensten die binnen de betreffende websites of apps worden aangeboden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a) AVG of uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met: marketing@stiebel-eltron.nl, indien mogelijk met vermelding van de gebruikte dienst(en)

 • Verwerking binnen de Stiebel Eltron Group
 • Overdracht naar derde landen
 • Linken naar externe websites
 • Cookies en gebruik van analysetools

 

Inzamelen van apparaatgegevens op onze website door middel van cookies (“cookies-verklaring”)

Wanneer u de website van STIEBEL ELTRON bezoekt, plaatsen we cookies voor de gegevensregistratie in uw browser om bepaalde informatie over uw actuele browsersessie te registreren. Cookies laten onze website bovendien toe om uw acties en voorkeuren (bijv. aanmeldgegevens, taal, grootte van het lettertype en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode op te slaan, zodat bij het volgende bezoek of tijdens navigatie van de ene pagina naar de andere deze informatie niet altijd opnieuw hoeft te worden ingevoerd. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Daarom gelden voor het gebruik van cookies ook verschillende wettelijke basissen. Hierna beschrijven we welke cookies we voor welke doeleinden gebruiken.

Verwerking “noodzakelijk” – Goede werking van de website en bedrijfsvoering

We gebruiken “noodzakelijke cookies” om onze website te laten werken. Daarom wordt voor administratie- en identificatiedoeleinden voor u als bezoeker van onze website ook een persoonlijk identificatienummer opgeslagen. Op die manier kunnen we u altijd een goede dienstverlening aanbieden. Daartoe slaan we gegevens op zoals de producten die u in uw winkelmandje heeft geplaatst, of de door u ingestelde taalvoorkeuren. Deze cookies worden opgeslagen voor de duur van uw browsersessie. Zonder deze cookies wordt onze website niet in haar volle omvang weergegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG – gerechtvaardigd belang.

Noodzakelijk

webppol
ste-cg
ste-usd
ste-acd
ste-prms
ste-extprtnr
ste-redirect
ste-ecom
ste-pas
ste-bck
ste-accept-nec

Verwerking “statistiek” – Verbetering en prestaties van de website

We gebruiken “statistische cookies” om de prestaties van onze website continu te verbeteren. Dit omvat de gegevens die we van u voor de volgende doeleinden hebben ingezameld:

 •         Webanalyse – Op basis van uw navigatiegedrag analyseren we de gegevens om de goede werking en het ontwerp van onze website te verbeteren.
 •         Weergaverendement – Op basis van de manier waarop u naar onze website bent gegaan, meten we het rendement van onze advertenties door analyse van de doorklikwaarden van onze advertenties. Op die manier optimaliseren we het effect van advertenties die we op externe websites plaatsen.
 •         Gegevens voor partners – We zijn verplicht om bepaalde gegevens aan onze reclamepartners of dienstverleners door te geven wanneer u via een bezoek aan hun website naar onze website bent gegaan en bij ons producten heeft gekocht. Dit moeten we doen omdat we aan deze partners/aanbieders als tegenprestatie voor hun diensten mogelijk een vergoeding moeten betalen. Daartoe geven we gegevens over uw bezoek door, inclusief de door u gekochte producten.
 •         Foutbeheer – We meten fouten op onze websites om fouten of andere problemen onmiddellijk te kunnen verhelpen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.

Statistiek

_gat
_ga
_gid
ste-accept-sta

Verwerking “marketing” – Directe advertenties op advertentieplatformen van derden en reclame

We gebruiken “marketingcookies” van onze webpartners om ervoor te zorgen dat onze reclameboodschappen op het juiste tijdstip en op de juiste plaats aan u worden getoond. Dit zijn blijvende, maar in de tijd begrensde cookies. Deze cookies omvatten een persoonlijke identificatie waarmee het navigatiegedrag aan individuele gebruikers gelinkt kan worden. We gebruiken deze cookies ook om te voorkomen dat advertenties onbeperkt aan individuele gebruikers worden getoond en om het effect van onze reclamecampagnes te meten. De door deze cookies opgeslagen identificaties worden door onze partners ter beschikking gesteld. In onze systemen kunnen we dezelfde identificaties niet gebruiken. Bovendien gebruiken we deze cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw locatie, bijv. om u te laten weten waar in uw buurt het product verkrijgbaar is (bijv. vakhandel) dat u momenteel bekijkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.

Marketing

ste-accept-mar

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Apparaatgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gedrag- en profielgegevens: deze gegevens worden ingezameld door uw surfgedrag te observeren.
 • Voorkeuren (voor zover bij STIEBEL ELTRON bekend)

Bewaringstermijn

De voor het inzamelen van uw apparaatgegevens en de gegevens over uw surfgedrag gebruikte cookies worden voor de duur van uw sessie in uw browser opgeslagen of tot u de cookie-instellingen in uw browser wist, maar nooit langer dan 180 dagen.

Categorieën van ontvangers

 • Verantwoordelijke STIEBEL ELTRON-groep
 • Dochtermaatschappijen en geassocieerde ondernemingen van STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
 • Support-aanbieders voor websitebeheer
 • Bedrijfsconsulenten
 • Aanbieders van diensten voor gegevensanalyse
 • Reclamepartners
 • Social media-platformen

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Download en installeer de beschikbare browserplug-in van https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Op onze website werd Google Analytics bovendien aangevuld met de code “gat._anonymizeIP();” om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). We gebruiken Google Analytics ook voor de statistische evaluatie van gegevens uit de DoubleClick-cookie en Adwords. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u dit uitschakelen via de Advertentievoorkeurenmanager op https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl . Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ .

Google reCaptcha

Wij gebruiken de dienst Google reCaptcha om te bepalen of een persoon of een computer een specifieke invoer maakt in ons contact- of nieuwsbriefformulier. Google gebruikt de volgende gegevens om te controleren of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte apparaat, de website die u bezoekt en waarop de Captcha is geïntegreerd, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de Gebruikt apparaat Type browser en besturingssysteem, Google-account als u bij Google bent ingelogd, muisbewegingen op de reCaptcha-gebieden en taken waarbij u afbeeldingen moet identificeren. De wettelijke basis voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er bestaat van onze kant een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking, om de veiligheid van onze website te waarborgen en ons te beschermen tegen geautomatiseerde invoer (aanvallen). Gegevensbescherming:https://www.google.com/policies/privacy/, Afmelden:https://adssettings.google.com/authenticated

Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing. Google Remarketing is een advertentiedienst van Google Inc. (“Google”, Mountain View, VS) waarmee wij u gerichte reclame van vermoedelijke interesse kunnen aanbieden op basis van uw gebruiksgedrag bij eerdere bezoeken aan onze website. Deze reclame verschijnt alleen op de advertentieruimtes van Google, hetzij op de advertentieruimtes van Google Adwords, hetzij op het Google Display Netwerk.

U kunt bezwaar maken tegen Google Remarketing in de Google Ads Preferences Manager of uw instellingen bewerken. Als alternatief kunt u remarketing voorkomen door cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen.

Facebook-remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie “aangepaste doelgroepen” van Facebook Inc. (“Facebook”). Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) aan bezoekers van deze website te tonen wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken. Voor dit doel is op deze website de Facebook-remarketingtag geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Aan de Facebook-server wordt doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook ophttps://www.facebook.com/about/privacy/. Als alternatief kunt u de remarketingfunctie ‘Aangepaste doelgroepen’ gebruiken ophttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ uitschakelen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Piwik PRO

We gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als onze website/app-analysesoftware en gebruiken deze ook om toestemmingen te beheren. Wij verzamelen gegevens over websitebezoekers met cookies. De verzamelde informatie omvat bijvoorbeeld het IP-adres van de bezoeker, het besturingssysteem, de browser-ID, de browse-activiteit en andere informatie. Bekijk de Reikwijdte van de gegevens verzameld door Piwik PRO.

We berekenen statistieken zoals bouncepercentage, paginaweergaven, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. We kunnen ook bezoekersprofielen aanmaken op basis van de browsegeschiedenis om bezoekersgedrag te analyseren, gepersonaliseerde inhoud weer te geven en online campagnes uit te voeren.

Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland en bewaren de gegevens 25 maanden.

Doel van de gegevensverwerking: Analyse en conversietracking op basis van uw toestemming. Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Piwik PRO deelt de gegevens over u niet met andere subverwerkers of derde partijen en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Voor meer informatie, zie de Piwik PRO-privacybeleid.

 1. Voorwaarden voor zakelijke gebruikers

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor het gespecialiseerde klantenportaal

U kunt zich bij ons inschrijven als specialist in ons online en mobiele aanbod. Hiervoor moet u met het invoermasker de gevraagde gegevens invoeren, bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Ook registreren wij de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als onderdeel van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 a) AVG, als er toestemming is gegeven. Als u zich bij ons registreert om een ​​contract uit te voeren of te starten, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1 b) AVG.

Registratie is vereist om voor bepaalde diensten een contract met ons uit te voeren of te sluiten of om bijvoorbeeld nuttige planningstools, informatie over trainingen of reserveonderdelen te ontvangen.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Gebruik van persoonsgegevens bij gebruik van de onderdelenwinkel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor bestellingen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven, evenals bij het bedrijf dat de opdracht heeft bestellingen te verwerken.

Voor de orderverwerking werken wij samen met diverse bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de logistiek. Wij zorgen ervoor dat onze partners ook voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij geven uw adresgegevens (naam en adres) door aan het betreffende transportbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren.

Als onderdeel van de verzendverwerking sturen wij uw gegevens (naam, adres, e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer voor meldingsmogelijkheden en hertoewijzingen, evenals andere verzendgerelateerde gegevens) naar onze verzendpartner DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG.

Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Objectonderzoek (materiaalsamenstelling) door vakmensen

In het gespecialiseerde klantenportaal heeft u in het kader van onze “Technical Sales Support” de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Stiebel Eltron Toolbox. Deze toolbox bevat een webformulier ten behoeve van objectaanvragen, met behulp waarvan een technisch aanbod (samenstelling van materialen) tot stand komt.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens voor de objectaanvraag is artikel 6, lid 1, letter b) AVG voor de uitvoering of het initiëren van een contract.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor evenementen of informatiebezoeken

Op sommige pagina’s van onze website heeft u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens in te voeren om u te registreren voor informatiebezoeken, trainingen, beurzen of andere STIEBEL ELTRON-evenementen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Als u als deelnemer aan een van onze evenementen uw e-mailadres en telefoonnummer invoert, ontvangt u een bevestigingsmail. Daarnaast kunnen er digitale tickets, bijvoorbeeld voor toegang tot beurzen, naar u worden verzonden. Na afloop van het evenement worden de gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld om het evenement te evalueren. Deze gegevens worden uiterlijk na 26 maanden verwijderd, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn die zich daartegen verzetten, zoals professioneel bewijsmateriaal, gastvrijheid, kosten etc.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de bij de registratie verstrekte gegevens tot aan de start van het evenement intrekken. Neem contact op met: marketing@stiebel-eltron.nl

Gebruik van persoonsgegevens bij gebruik van de marketingbox

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor vragen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven, deze worden niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de marketingbox is artikel 6, lid 1, onder a DS-GVO.

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met een bijbehorend bericht. Na het verstrijken van de standaardtermijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, tenzij wij op grond van commerciële of fiscale regelgeving verplicht zijn deze op te slaan, bijvoorbeeld bij het bestellen van betaald reclamemateriaal. Stuur hiervoor een e-mail naar marketing@stiebel-eltron.nl

Gebruik van persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsanalyse | Vragenlijst

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Bij het beantwoorden van de vragen van onze enquête worden doorgaans geen persoonlijke gegevens verzameld. Als het mogelijk is om door de keuze of formulering van de antwoorden conclusies te trekken over de persoon van de deelnemer, worden de gegevens verwerkt om ons legitieme belang te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het onderzoek wordt gebruikt om een ​​zeer belangrijk feit of proces in ons bedrijf te analyseren en de daaruit voortvloeiende verbeteringsmaatregelen te bepalen. Dit moet worden gezien als legitieme belangen in de zin van de bovengenoemde bepaling.

Wij slaan de vragen en antwoorden van de enquête op. Daarnaast worden de resultaten door onze medewerkers geëvalueerd en geanalyseerd.

Uw antwoorden worden geanonimiseerd of verwijderd zodra wij de evaluatie hebben afgerond. Tenzij er redenen zijn die een langere opslag rechtvaardigen (bijvoorbeeld als er een legitiem belang van Stiebel Eltron bestaat volgens artikel 6, lid 1, lit. f DS-GVO).

De documentatie en eventuele publicatie van de enquêteresultaten gebeurt uitsluitend in anonieme vorm, zonder vermelding van uw naam en zonder enige informatie te verstrekken waaruit conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

In principe geven wij uw gegevens niet door. Openbaarmaking aan derden kan alleen worden overwogen als:

u heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG; dit noodzakelijk is overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG voor de uitvoering van een overeenkomst met u of in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter c AVG.

Bovendien kunnen persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres aan het einde van de enquête worden gebruikt om contact op te nemen. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Zodra uw aanvraag of aanvraag is afgehandeld, worden de gegevens weer verwijderd.

Een overdracht van persoonsgegevens naar een derde land (buiten de EU) of een internationale organisatie is uitgesloten.

III. Voorzieningen voor particuliere gebruikers

Verzending en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Voor het verlenen van de service voor het aanvragen van gespecialiseerd advies of het vinden van een gespecialiseerd bedrijf voor advies en/of de aankoop, het onderhoud of de reparatie van een warmtepomp of een ander product uit het STIEBEL ELTRON-assortiment, zullen wij, met uw toestemming, de persoonlijke gegevens doorgeven u bent aangesloten bij externe gespecialiseerde bedrijven, die als partners met ons bedrijf samenwerken en actief zijn in uw regio.

Dit specialistische bedrijf wordt verzocht binnen een bepaalde termijn contact met u op te nemen om het door u gevraagde specialistische advies en/of offerte te kunnen uitbrengen. Het gespecialiseerde bedrijf neemt hiervoor per e-mail en/of telefoon contact met u op.

Verdere verwerking en verwijdering van uw gegevens

Daarnaast worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, dat wil zeggen personen of bedrijven die niet tot de Stiebel Eltron Groep behoren. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor opslag intrekt, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens bij gebruik van de warmtepompofferteservice

Door persoonlijke gegevens van uw kant te verstrekken, verstrekt u ons uw gegevens op vrijwillige basis. U geeft hierbij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

Bij de warmtepompofferteservice worden de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt voor het opstellen van de offerte en het daaropvolgende contact met de aannemer of STIEBEL ELTRON.

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met een bijbehorend bericht. Na het verstrijken van de standaardtermijnen worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd.

Gespecialiseerd zoeken naar partners en groothandels met Google Maps

Als gebruiker van onze website kunt u samenwerkende gespecialiseerde partners en groothandels bij u in de buurt op een kaart laten weergeven. Wij gebruiken Google Maps om de kaart weer te geven. Google Maps is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Details over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Google Maps vindt u onder de volgende link:https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Om de samenwerkende vakpartner en groothandelzoekopdracht in de buurt weer te geven, moet u eerst een locatie opgeven. De locatie kan handmatig worden ingevoerd of automatisch worden bepaald met behulp van de lokalisatiefunctie van de internetbrowser. Bij handmatige invoer worden er geen persoonsgegevens verwerkt, tenzij u uw woonadres ter weergave invoert. De verwerking van uw IP-adres is noodzakelijk voor de automatische locatiebepaling met behulp van de lokalisatiefunctie van de internetbrowser. In dit geval baseren wij deze verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a van Verordening (EU) 2016/679), die de internetbrowser vraagt ​​bij het oproepen van de kaart. In deze context wordt uw IP-adres niet door ons opgeslagen.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor het eindklantportaal

U kunt zich bij ons in het online en mobiele aanbod als eindklant bij de klantenservice voor onderhouds- en reparatieopdrachten aanmelden. Hiervoor moet u met het invoermasker de gevraagde gegevens invoeren, bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Ook registreren wij de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als onderdeel van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 a) AVG, als er toestemming is gegeven. Als u zich bij ons registreert om een ​​contract uit te voeren of te starten, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1 b) AVG.

Registratie is vereist om voor bepaalde diensten een contract met ons uit te voeren of te starten.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Gebruik van persoonsgegevens onder de garantie van 5 jaar

Als u heeft gekozen voor een verwarmingssysteem waarvan alle hoofdcomponenten afkomstig zijn van STIEBEL ELTRON, heeft u de mogelijkheid om de garantie te verlengen tot 5 jaar.

Deze garantie is persoonlijk en niet systeemgebonden. Daarom verwerkt Stiebel Eltron uw gegevens zodat u in geval van garantie uw aanspraken jegens Stiebel Eltron kunt doen gelden.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is artikel 6, lid 1 b) van de AVG.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

IV Voorzieningen voor aanvragers

Sollicitatieportaal en opslag van sollicitantengegevens

Via het sollicitantenportaal kunt u bij ons solliciteren en alle benodigde informatie en documenten indienen. U kunt hiervoor het onlineformulier gebruiken en uw sollicitatiedocumenten naar ons toesturen.

Als er via het sollicitantenportaal een sollicitatie binnenkomt, worden uw documenten elektronisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerkers van ons bedrijf. Als u op een geadverteerde functie heeft gesolliciteerd, worden de documenten twee maanden na voltooiing van het wervingsproces automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen. Bij een sollicitatie zonder verwijzing naar een geadverteerde functie (ongevraagde sollicitatie) wordt de sollicitatie bewaard zolang de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie interessant kan zijn. U heeft op elk moment de mogelijkheid om te verzoeken dat uw sollicitatie wordt verwijderd, zelfs voordat de aangegeven bewaartermijnen zijn verstreken. In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In alle andere gevallen is de wettelijke basis voor het opslaan van uw sollicitatiegegevens uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG.

 

 1. Communicatie met ons

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt. U ontvangt regelmatig per e-mail informatie over actuele onderwerpen, maar ook om speciale redenen, bijvoorbeeld speciale campagnes, per e-mail.

De e-mails worden u op gepersonaliseerde wijze toegestuurd op basis van de gegevens die wij hebben uit uw gespecialiseerde klantenregistratie (bijvoorbeeld titel, achternaam, e-mailadres) en uw gebruikersgedrag (gegevens over klikken en openen). Daarbij behouden wij ons het recht voor om individuele en anonieme profielen voor reactiegedrag aan te maken.

In het geval van het aanmaken van individuele en anonieme profielen moet ons legitieme belang bij directe verkoop in overeenstemming met artikel 21, leden 1 en 2 AVG als rechtsgrondslag worden beschouwd. U heeft te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Om bezwaar te maken kunt u contact opnemen met marketing@stiebel-eltron.nl

Als u ons geen schriftelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief de zogenaamde double-opt-in-procedure, dat wil zeggen dat wij u alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als u deze vooraf uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd. dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) AVG, als u zich uitdrukkelijk heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In het kader van de wettelijke vereisten kan het ook mogelijk zijn dat u zonder uw uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief van ons ontvangt, of dat wij per e-mail contact met u opnemen omdat u goederen of diensten bij ons heeft besteld. Wij hebben uw e-mailadres ontvangen en u heeft geen bezwaar gemaakt tegen het ontvangen van informatie per e-mail. In dit geval moet ons legitieme belang bij de overdracht van directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1 f) AVG als rechtsgrondslag worden beschouwd.

Als u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief, zonder dat er andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Gebruik gewoon de afmeldlink die in elke nieuwsbrief staat of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Contact

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via onze klantenhotline, per e-mail of per post. Als u gebruik wilt maken van een van deze contactmogelijkheden, verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons via de geselecteerde contactmogelijkheid verstrekt. Dit kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. Via de contactmogelijkheden kunt u zelf bepalen welke gegevens u ons toestuurt.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend met het doel uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Als u gebruik wilt maken van het contactformulier in ons online aanbod, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u in het contactformulier verstrekt, in het bijzonder uw naam en e-mailadres. Ook slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van het verzoek op. Wij verwerken de via het contactformulier verzonden gegevens uitsluitend om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

Wettelijke basis voor het gebruik van contactmogelijkheden, intrekking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens bij het gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Nadat wij de zaak hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor eventuele vragen. Verwijdering van de gegevens kan te allen tijde worden aangevraagd, anders zal de verwijdering plaatsvinden nadat de zaak volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk verwijderen, tenzij wij op grond van commerciële of fiscale regelgeving verplicht zijn deze te bewaren.

Sociale media

In ons online aanbod vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter en naar ons YouTube-kanaal. U kunt de links herkennen aan het betreffende logo van de aanbieder. Wij verwerken geen gegevens.

Als u op de links klikt, worden de relevante sociale mediapagina’s geopend waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Voor details over de daar geldende bepalingen verwijzen wij u naar de relevante privacyverklaringen van de individuele aanbieders; Je kunt deze vinden op:

 1. Registratie

Registratieproces en verwerking van de gegevens

U kunt zich bij ons als gebruiker in het online aanbod registreren. Hiervoor moet u met het invoermasker de gevraagde gegevens invoeren, bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres. Ook registreren wij de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als onderdeel van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens voor registratie is artikel 6, lid 1 a) AVG, als er toestemming is gegeven. Als u zich bij ons registreert om een ​​contract uit te voeren of te starten, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1 b) AVG.

Registratie is vereist om voor bepaalde diensten een contract met ons uit te voeren of te starten.

De gegevens worden bij ons bewaard zolang dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van postcontractuele verplichtingen en vanwege commerciële en fiscale bewaartermijnen gedurende de door de wet voorgeschreven termijn. Deze bewaartermijn bedraagt ​​doorgaans 10 jaar tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Wedstrijd

Voor het uitvoeren van wedstrijden verwerken wij persoonsgegevens van de deelnemers.

Afhankelijk van het type wedstrijd moet een geldig e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht worden opgegeven. In individuele gevallen moet ook een telefoonnummer worden opgegeven als kortdurend contact nodig is (bijvoorbeeld als er concertkaartjes kunnen worden gewonnen). Indien de prijzen per post of pakketdienst worden verzonden, vragen wij tevens om uw postadres om de prijzen te kunnen versturen.

Wij verzamelen deze informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname en om de winnaars per e-mail te identificeren en op de hoogte te stellen. Als u ons de opgegeven gegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd of contact met ons opnemen over een prijsmelding. Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van prijzen. Zonder dit is het niet mogelijk om de prijzen per post te versturen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende wedstrijd of voor het verzenden van prijzen en er een toestemming voor gegevensbescherming bestaat. Als wij partnerbedrijven of dienstverleners bij de uitvoering betrekken of samen met hen acties ondernemen, sluiten wij de benodigde overeenkomsten af ​​in de vorm van orderverwerking conform artikel 28 AVG of gezamenlijke verantwoordelijkheid conform artikel 26 AVG.

Als wij wedstrijden met partners organiseren of als de betrokken samenwerkingspartner, die de prijzen ter beschikking stelt, op eigen verantwoordelijkheid de verzending regelt, worden persoonsgegevens zoals adresgegevens voor een specifiek doel aan de betreffende samenwerkingspartner doorgegeven.

Als wij dienstverleners opdracht geven om wedstrijden uit te voeren in het kader van de orderverwerking, selecteren wij deze zorgvuldig. De privacyverklaringen van de dienstverleners geven verdere gedetailleerde informatie over de specifieke verwerking door de samenwerkingspartner voor de betreffende enquête, prijsvraag of reclamecampagne.

Tenzij u zich onafhankelijk van uw deelname aan de prijsvraag ook heeft aangemeld voor onze nieuwsbriefdienst (zie rubriek Nieuwsbrief in deze verklaring inzake gegevensbescherming) of ons anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Als u hiermee heeft ingestemd, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst informeel intrekken via de verstrekte contactgegevens.

In het kader van de wedstrijd verwerken wij de gegevens op basis van artikel 6, lid 1 b) AVG en geven deze door aan de betreffende samenwerkingspartner. Voor statistische doeleinden evalueren wij anoniem hoeveel deelnemers aan de betreffende wedstrijd hebben deelgenomen. Uit deze evaluatie kunnen geen conclusies worden getrokken over individuele deelnemers. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Reclame en nieuwsbrieven worden alleen verzonden op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a).

VII. Informatie over de rechten van de betrokkene Uw identiteit

Om te voldoen aan de rechten van degenen die door de AVG worden getroffen, kan het voor STIEBEL ELTRON nodig zijn om op willekeurige basis aanvullende informatie op te vragen om uw identiteit te bewijzen of in geval van gerechtvaardigde twijfel in het geval van persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van van contractuele relaties. Dit is met name het geval als er sprake is van een verzoek om informatie in elektronische vorm, maar uit de afzendergegevens geen conclusies kunnen worden getrokken over een betrokken natuurlijke persoon.

Recht op informatie, bezwaar, correctie en verwijdering

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking. of bezwaar, het bestaan ​​van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie te vragen van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Om in overeenstemming met artikel 17 AVG te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om te beweren: het uitoefenen of verdedigen van juridische claims is;
 • Om in overeenstemming met artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u gebruikt ze om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken;

STIEBEL ELTRON houdt rekening met wettelijke verplichtingen. U heeft tevens het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken, op voorwaarde dat er geen wettelijke regeling bestaat die dit tegenspreekt.

 

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073-623 0000

info@stiebel-eltron.nl

 

klachten

Als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring of de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak vervolgens onderzoeken en u op de hoogte stellen van het resultaat van het onderzoek. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

VIII Verdere informatie

Openbaarmaking van gegevens aan derden

In principe geven wij geen persoonlijke gegevens door aan derden buiten de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uitgelegd. Voor zover wij daartoe echter op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de informatiegerechtigde instanties.
Links naar andere sites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze links zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming op de gelinkte websites wordt nageleefd. Wij raden u daarom aan om u ook op de hoogte te stellen van de betreffende privacyverklaringen op andere websites.
Wijzigingen in dit privacybeleid

De status van de privacyverklaring wordt aangegeven door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment met werking voor de toekomst te wijzigen. Via het onlineaanbod kunt u direct een actuele versie opvragen. Bezoek het online aanbod regelmatig en informeer u over de toepasselijke privacyverklaring.

Laatste wijziging privacyverklaring: september 2023

Stuur een e-mail