Smart grid: de oplossing voor het energietekort in nieuwbouw?

Smart grid: de oplossing voor het energietekort in nieuwbouw?

Tegenwoordig hoor je het aan alle kanten: De gaskraan moet dicht. Echter meer dan de helft van onze energie komt daar vandaan. Dus moeten we ook meer dan de helft van minder energie gaan gebruiken. Of zijn er andere oplossingen? In deze blog bespreken we smart grid technologie als oplossing voor elektrificatie van verwarmingsinstallaties in nieuwbouw.

Elektriciteitsvoorziening onder druk
Alle beleidstukken sturen aan op het elektrificeren van de energievoorziening. Er komen steeds meer nieuwe proeftuinen voor aardgasvrije nieuwbouwwijken. In 2022 zijn er bijna 100.000 warmtepompsystemen aangesloten. Dat is een groei van 37% ten opzichte van 2021. Zeer positief voor de energietransitie. Maar kan de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde omgeving dit ook aan? Niet als we op de traditionele manier door blijven gaan. Er zijn systeeminnovaties nodig om de haalbaarheid van de energietransitie op lange termijn te waarborgen. Zoals gedistribueerde opwekking van elektriciteit, pieken en dalen in de energiebehoefte af te vlakken, vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en slimmer om te gaan met elektriciteit. Een elektriciteitsinfrastructuur dat meebeweegt.

Een smart grid beweegt mee
Een smart grid is een intelligent elektriciteitsnetwerk dat in staat is om vraag en aanbod automatisch en real-time op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals sensoren, communicatienetwerken en besturingssystemen. Hierdoor kan het net het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, optimaliseren en de behoefte aan fossiele brandstoffen verminderen. Een goede oplossing voor het energietekort en de energietransitie. In Nederland zijn er al verschillende projecten met smart grids. Zoals Republica in Amsterdam-Noord. Hier zijn ze sinds 2015 bezig met smart grid met een geavanceerd energiebesturingssysteem dat woningen, bedrijven en faciliteiten combineert. De energie die binnenkomt wordt slim ingekocht wanneer de tarieven laag zijn of opgewerkt met zonnepanelen. Het systeem bepaalt vervolgens of deze energie wordt opgeslagen voor als de tarieven hoog zijn of dat het direct gebruikt wordt voor bijvoorbeeld elektrische auto’s, warmtepompen en gebruikers (bron) [bron: link: https://www.installatieenbouw.nl/artikel/smart-grid-technologie-heeft-de-toekomst/].

Smart grid ready
Sinds 2023 is tenminste een hybride warmtepomp verplicht bij nieuwbouw. En zoals eerder genoemd komt er alleen maar meer elektrificatie. De combinatie van smart grids en warmtepompen zorgt voor een duurzamer energiesysteem. Het smart grid kan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, optimaliseren en de warmtepompen kunnen gebouwen efficiënt verwarmen. Maar als het goed op elkaar afgestemd wordt, zijn er nog veel meer voordelen. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven energie worden gebruik voor bijvoorbeeld de warmtepomp. De warmtepomp kan dan de warm tapwater temperatuur van 55 graden naar 60 graden verwarmen in het opslagvat om zo maximaal de beschikbare energie te gebruiken. Smart Grid zorgt ervoor dat de warmtepomp bij een lage energieprijs extra reserves opbouwt. Vele producten van STIEBEL ELTRON zijn Smart Grid ready en dus klaar om samen te werken met deze toekomstige techniek.

Download brochure nieuwbouw

Afsluitend
Smart grids zijn zeker een oplossing voor het energietekort in nieuwbouw. Er zijn al verschillende succesvolle projecten. Zeker voor de elektrificatie van onder andere verwarmingssytemen zijn slim omgaan met energie van groot belang. STIEBEL ELTRON heeft al meer dan 45 jaar ervaring met warmtepompen en blijft innoveren. Zo zijn al onze warmtepompen Smart grid ready. Klaar om toegepast te worden in slimme nieuwbouwprojecten voor nu én een duurzame toekomst. Om het aannemers, ontwikkelaars én installateurs makkelijker te maken hebben wij onze smart grid ready warmtepompen gecombineerd tot sets. Gemaakt om een eenvoudige standaardoplossing te bieden voor uiteenlopende situaties in nieuwbouw en renovatie. De sets zijn zo geëngineerd dat de installatiekosten laag zijn en worden altijd geleverd inclusief gelijkwaardigheidsverklaringen. STIEBEL ELTRON heeft een eigen serviceorganisatie voor nazorg, biedt technische ondersteuning in het voortraject en regelt wanneer nodig de ingebruikname. Zo ondersteunen wij jou in het gehele proces. Heb je vragen of advies nodig? Maak vrijblijvend een afspraak!

maak een afspraak