Warmtepomp in een nieuwbouwwoning? Hier moet je op letten.

Warmtepomp in een nieuwbouwwoning? Hier moet je op letten.

De nieuwbouwopgave (2030: 900.000) is groot. De woningnood in Nederland is enorm. Er zal dus veel gebouwd moeten worden. Nieuwbouw is sinds 2018 gasloos. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) is echter positief gestemd over de haalbaarheid van die nieuwbouwambities. Het leeuwendeel van de woningen zal met behulp van warmtepomptechniek verwarmd en gekoeld moeten worden. Ook bij de toepassingen van lage temperatuur warmtenetten zullen (decentrale) warmtepompen nodig zijn. Maar waar moet je nou opletten bij een warmtepompinstallatie bij een nieuwbouwwoning?

BENG-berekening
Sinds 2021 zijn de BENG eisen de nieuwe energetische eisen die worden gesteld aan alle nieuwbouwprojecten. De BENG berekening is dus verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouwwoningen. Wordt er een warmtepomp opgenomen in het installatieproces, dan kan in de BENG-berekening worden gerekend met de forfaitaire waarden voor het betreffende warmtepompprincipe die standaard in de rekensoftware zijn opgenomen. Is het nou zo dat de warmtepomp beter presteert dan de forfaitaire waarden, dan mag er gerekend worden met de werkelijke energieprestatiewaarden van de warmtepomp. Belangrijk hierbij is dat er wel een gelijkwaardigheidsverklaring van de warmtepomp nodig is. Bijna alle warmtepompen van STIEBEL ELTRON hebben deze verklaring. 

Gelijkswaardigheidsverklaring en kwaliteitsverklaring
Bij het installeren van warmtepompen bij nieuwbouw is het belangrijk om te kijken of de warmtepomp een gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaring heeft. Om aan de BENG-eisen te voldoen zijn deze verklaringen namelijk verplicht bij nieuwbouw. Deze verklaringen zijn terug te vinden op Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid.

Geluidseisen
Per 1 april 2021 zijn er nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij onder andere om warmtepompen. Deze eisen hebben betrekking op de maximale geluidwaarden op de erfgrens en hoe deze waarden bepaald en gemeten moeten worden. De nieuwe geleidseis houdt in dat de buitenunit niet meer dan 40 decibel geluid mag veroorzaken bij de buren.

Iedereen wil graag dat de warmtepomp zo’n min mogelijk geluid maakt, maar hoe krijg je nou een zon stil mogelijk warmtepomp opstelling? Om een zo’n stil mogelijke opstelling te krijgen is het belangrijk dat er aan het begin van het proces goede keuzes gemaakt worden. Deze keuzes hebben namelijk effect op het resultaat. Wij geven je een logische volgorde die je kan helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Kies het juiste product met een lage geluidsbron
Het is zeer van belang om het juiste product te kiezen. Een warmtepomp met een groter vermogen toepassen die in een gunstiger werkpunt ingezet wordt, kan zinvoller zijn dan een warmtepomp inzetten die een groot gedeelte van de tijd maximaal staat te draaien. Wij bij STIEBEL ELTRON bieden modellen voor elke situatie en altijd een passende oplossing.

De warmtepomp goed positioneren
Tijdens het maken van een ontwerp is het belangrijk om op tijd na te gaan denken over de positionering van de warmtepomp. Enkele aandachtspunten hierbij zijn vrije ruimte rond de uitblaasopening en de uitblaasrichting. Ook de afstand tot de erfgrens speelt mee in de geluidseisen.

Geluiddempende maatregelen nemen
De laatste stap in het proces is het nemen van geluiddempende maatregelen. Soms zijn de kleinste bouwkundige aanpassingen genoeg om het geluid nog verder te verminderen, denk hierbij aan trillingsdempers, een geluiddempende schutting of omkasting van de buitenunit. De warmtepompen van STIEBEL ELTRON zijn van zichzelf al enorm stil, hierdoor zijn de aanpassingen bijna nooit nodig.

De standaard voor woningisolatie
In alle nieuwbouwwoningen wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp, maar om daar optimaal gebruik van te maken is het belangrijk dat de woning ook goed geïsoleerd wordt. In de Tweede kamer heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de standaard voor woningisolatie gepresenteerd. Deze standaard kan aangeven wanneer een woning goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen worden. Deze standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord. De standaard is toekomstvast. Dit houdt in dat de betreffende woning later niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassingen van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Verder geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die nodig is in een woning. Zo kan een woningeigenaar zich goed voorbereiden op de toekomst.

Vloerverwarming combineren met een warmtepomp
Bij de nieuwbouwwoningen is het steeds meer de standaard om gebruik te maken van vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. Bij het combineren van een warmtepomp en vloerverwarming is er een vereiste, en dat is dat de warmte wordt omgezet met water. De beste keuze hierbij is dus een bodem-water warmtepomp of een lucht-water warmtepomp. Het vermogen van de warmtepomp is hierbij afhankelijk van de oppervlakte dat je wenst te verwarmen. Het is belangrijk om goed op te letten op het vermogen van de warmtepomp. Als het zeker is dat alle nodigen werken uitgevoerd zijn of op de planning staan, wordt het vermogen van de warmtepomp berekend.

Download onze brochure Sets

Maak hier jouw afspraak!
Onze warmtepomp sets voldoen allemaal aan de geluidseisen en bieden een optimaal comfort. Ook heeft bijna elke set van ons de kwaliteit- en gelijkwaardigheidsverklaring. Wij hebben altijd wel een set die zorgeloos geadviseerd en geïnstalleerd kan worden in een nieuwbouwproject. Wil jij nou meer weten over hoe onze warmtepompen sets zo goed mogelijk ingezet kunnen worden in nieuwbouwprojecten? Plan een afspraak met een van onze experts. Zij helpen jou graag met het maken van de juiste keuze!

Maak een afspraak