Zorgeloos comfort begint bij een stille oplossing

Geluid heeft invloed op het welbevinden en functioneren van de mens, zowel in positieve als negatieve zin. Muziek of fluitende vogels hebben doorgaans een positieve of zelfs rustgevende invloed. Lawaai van stadsverkeer, industrie of machines kan een heel andere uitwerking hebben. Continu aanwezig geluid kan ons ook irriteren en als storend ervaren worden. Geluid kan zelfs de gezondheid beïnvloeden; denk aan stress, overprikkeling en slaapverstoring. Niet zo gek dus dat geluid bij de keuze van een warmtepomp een belangrijke factor is. STIEBEL ELTRON doet er alles aan om geluid te reduceren, jij toch ook? Want zorgeloos comfort voor jouw klant begint bij een stille oplossing.

Niet al het geluid even vervelend
De ene keer klinkt iets hard, de andere keer zacht. Geluidssterkte wordt aangeduid in dB (decibel). In relatie tot de menselijke waarneming van geluid duiden we geluidssterkte echter aan met dB(A). Het menselijk gehoor neemt midden en hoge tonen beter waar dan lage en zeer hoge tonen van eenzelfde sterkte. Het zogenoemd A-filter in meetapparatuur houdt hier rekening mee. Met de A-weging kan het geluid in één getal worden uitgedrukt, in plaats van als een spectrum. Bij de ontwikkeling van geluidreducerende maatregelen is informatie over het gehele geluidspectrum (bij alle frequenties dus) vaak wel noodzakelijk.

Hoe komen we tot een zo stil mogelijke warmtepompopstelling?
Verschillende disciplines van de bouw bepalen gezamenlijk het resultaat van het een zo laag mogelijk dB. Door een goed samenspel kan geluid effectief gereduceerd worden. Keuzes die in de loop van het proces worden gemaakt hebben invloed op het resultaat. Met Trias Acoustica wordt een logische volgorde doorlopen die leidt tot een optimaal resultaat, de stappen:

  1. Kies het juiste product met een lage geluidsbron
    Een warmtepomp met een groter vermogen toepassen die in een gunstiger werkpunt ingezet wordt, kan zinvoller zijn dan een warmtepomp die een groot gedeelte van de tijd op zijn maximale capaciteit draait.
  2. Denk vroegtijdig in het proces over de plaats van de warmtepomp
    Door vroeg in het proces en ontwerp na te denken over de positie van de warmtepomp, voorkom je onnodige aanvullende maatregelen. Vrije ruimte rond de uitblaasopening en de uitblaasrichting zijn aandachtspunten.
  3. Neem aanvullende geluiddempende maatregelen
    Soms zijnslechts kleine bouwkundige aanpassingenvoldoende om het geluid nog verder te reduceren.Trillingsdempers, een geluiddempende schutting of omkasting van hetbuitendeel beïnvloeden het geluid positief.

Wij zijn je een stap voor
Om de noodzaak tot aanvullende maatregelen tot het minimale te reduceren, zijn alle warmtepompen van STIEBEL ELTRON zo stil mogelijk ontworpen. Enkele voorbeelden zijn de verdamper is robuust ontworpen met een grote lamellenafstand. Dit beperkt de luchtsnelheid en -wervelingen, waardoor geluid van de stromende lucht bijna onhoorbaar is. De water-aansluitingen van alle STIEBEL ELTRON warmtepompen zijn standaard in de warmtepomp ontkoppeld, waardoor er geen trillingen op het leidingsysteem van de woning worden overgedragen. Ook is de compressor op een geluid-absorberende plaat gemonteerd, waardoor deze ontkoppeld is van de rest van de warmtepomp.

Download de brochure

Zorgeloos comfort verpakt in een set
Zorgeloos comfort begint in onze ogen bij een stille oplossing. Voor de installateur omdat hij of zij (bijna) geen extra stappen hoeft te ondernemen om het geluid te reduceren, wat uiteraard tijd bespaart. En de eindgebruiker kan genieten van de warmte in huis zonder vervelende geluiden. Dus breng ook zorgeloos comfort bij mensen thuis door een set van STIEBEL ELTRON. Onze sets bestaan uit een warmtepomp en (combi)boiler en zijn er voor elke situatie – renovatie, nieuwbouw, binnen of buitenopstelling – en biedt altijd een passende oplossing.