Blog: Waarom geluidsnormen en wat houdt het in?

In Nederland worden steeds meer nieuwbouw als bestaande woningprojecten verduurzaamd. In het klimaatakkoord staat dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten in Nederland. Dat betekent inzetten op isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Het toepassen van warmtepompen is een van de mogelijkheden. Toepassing van een warmtepomp kan leiden tot extra geluidsoverlast. Maar wat is geluid eigenlijk?

Wat is geluid?
Geluid is iets wat je hoort. Geluid ontstaat wanneer er “iets” in trilling wordt gebracht. Geluid is voor ons de hoorbare verandering van luchtdruk, wij nemen het geluid waar, door middel van ons gehoororgaan. Zodra het trommelvlies van het oor in trilling wordt gebracht, verwerkt het gehoororgaan deze trillingen tot signalen die door de hersenen worden geïnterpreteerd. De trillingen die er ontstaan kunnen wij met het blote oog niet zien, omdat deze heel snel zijn.

Wat is geluidsvermogen?

Geluidsvermogen (uitgedrukt in LwA) kan worden gezien als de bron. Voorwerpen die geluid maken noemen we geluidsbronnen. Het geluidsvermogen is het is totaal aan geluidsenergie dat wordt uitgestraald door de bron. Bij een lucht/water warmtepomp buitendeel is de bron de ventilator en compressor. Houdt er rekening mee dat het geluidsvermogen niet in relatie staat tot de afstand waarop geluid wordt gemeten of met de akoestische omgeving. Het maximale geluidsvermogen van warmtepompen is Europees vastgelegd in de Ecodesign Directive Commission Regulation. Het limiet dat daarin is opgenomen bedraagt 65 dB(A) voor pompen tot 6 kW en 70 dB(A) voor pompen van 6 tot 20 kW. Deze blog gaat alleen over het geluid in relatie tot woningen.

Wat is geluidsdruk?

Bij geluidsdruk gaat het om het geluid dat wordt ervaren. In tegenstelling tot het geluidsvermogen wordt de geluidsdruk juist wel bepaald door de omgeving en de afstand tot de bron. De omgeving kan de geluidsdruk dus beïnvloeden. Het geluid kan worden weerkaatst of juist worden geabsorbeerd. Daarom is het belangrijk als je een buitenunit buiten ophangt gebruik te maken van speciale beugels om contactgeluid te voorkomen. En als je een buitenunit op de grond plaatst zorg er dan voor dat je rekening houdt met je buren door deze niet op de afscheidingsgrens te plaatsen.

Het voorstel van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is om bij een buitenopstelling in een woonomgeving een grenswaarde van 35 dB(A) op 5 meter na te streven, om zodoende geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen.

Het waarneembare geluid
dB(A) is inmiddels de bekendste en meeste gebruikte eenheid als het gaat om door de mens waarneembaar geluid. Een aantal voorbeelden. Het geluid in een windstil bos is 14 dB(A). Het geluid in een goed geïsoleerde slaapkamer en stil huis 20 is dB(A). Het geluid van een stofzuiger is ca 80 dB(A). Het geluid van een sirene van hulpdiensten is ca 120 dB(A).

dB(A) is een afgeleide van de decibel. Het verschil is dat in het begrip dB(A) de geluidssterkte is aangepast aan het menselijk gehoor. Als mensen horen wij alleen in bepaalde frequentie banden. Denk hierbij aan het ‘hondenfluitje’ wat wij niet waarnemen maar een hond wel.

Waarom een geluidsnorm voor warmtepompen?
De geluidsnorm van de overheid komt voort uit klachten van geluidsoverlast door omwonenden. Het consumentenprogramma Kassa had de uitspraak dat miljoenen Nederlanders last krijgen van warmtepompgeluiden bij de buren. Uiteindelijk besloot de overheid een wijziging aan te brengen in het Bouwbesluit.

Geluidseisen in het bouwbesluit
Kort samengevat zijn de eisen uit het bouwbesluit als volgt:

  • Geluidseisen gelden voor buiten opgestelde warmtepompen en airco’s
  • Geluidseisen gelden voor het maximale geluid dat de unit produceert bij de specifieke situatie
  • Het maximale geluidsniveau is 40 dB(A) gedurende de nacht (19:00-7:00)
  • Het maximale geluidsniveau is 45dB(A) gedurende de dag (7:00-19:00)
  • De geluidseis geldt ter plaatse van de erfgrens, op 1,5 meter hoogte
  • De meting vindt o.a. plaats ter plaatse van te openen deuren en ramen, waarbij er in specifieke gevallen ter plaatse van de erfgrens 5dB hogere waarde mag worden gemeten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat de nieuwe geluidsnorm haalbaar is. Toch is niet iedereen het daarmee eens. De geluiden van onder andere Techniek Nederland, brancheorganisatie DHPA en installateurs geven het signaal af dat warmtepompen geen overlast hoeven veroorzaken, als het juiste type pomp maar vakkundig en op de juiste plaats wordt geïnstalleerd. Als STIEBEL ELTRON zijn wij het eens dat warmtepompen vakkundig moeten worden geïnstalleerd. De warmtepompen van STIEBEL ELTRON zijn al jaren fluisterstil dus bij gebruik van een buitenunit zullen buren niet gaan klagen.

Meer weten over de mogelijkheden die STIEBEL ELTRON biedt? Bekijk online ons productassortiment of neem contact op met een van onze accountmanagers.